TDI Understanding Nitrox (Manuál k základnému kurzu potápania s nitroxovými zmesami do 40% obsahu kyslíka)

nové (nepoužité)

Čierno-biela príručka tejto certifikačnej agentúry je vyhotovená v nám netradičnom formáte US letter a obsahuje 132 strán. Kolektív autorov z tréningovej sekcie tejto renomovanej certifikačnej agentúry pri tvorbe príručky viedol Frank Krzeszowski. Pod slovenský preklad sa podpísal Robert Korim, z Regionálneho zastúpenia TDI pre oblasť krajín východnej Európy.

Viac detailov

27,00 € S DPH

Detaily

Klady učebnice, alebo „páčilo sa nám“

  • Minimum tabuliek, keď si autori vystačili s bežnými vzduchovými (TDI derivátom US Navy) a predovšetkým skvelou kombinovanou TDI tabuľkou. Do jedinej schémy sa im podarilo vtesnať EAD, parciálne tlaky aj maximálne operačné hĺbky.
  • Za jeden z kladov príručky považujeme aj vyvážené množstvo expresívnych slov, citátov slávnych potápačov, porekadiel, „múdrych poučiek“ či pokusov o vtip, ktorými zvyčajne manuály amerických autorov doslova hýria.

          (Poznámka prekladateľa: O to ľahšie sa príručka v prevažne technickom jazyku prekladala).

  • Jednoduché ale moderné grafické zalomenie s primeraným počtom typov písma. Príručka sa nesnaží odpútavať pozornosť čitateľa rôznymi „vedľajšími“, či doplnkovými informáciami rôzneho stupňa dôležitosti.

 

Zápory učebnice, alebo „odpúšťame im“

  • Podľa nášho názoru mohli autori príručku oživiť o väčší počet fotografií šarmantných potápačiek. Domnievame sa, že v ďalších manuáloch vyšších kvalifikačných stupňoch technického potápania (keď už budú všetci v sucháčoch a obalení množstvom fliaš) bude k tomu menej príležitostí. J
  • Niektoré kontrolné otázky v testoch na konci kapitol nám pripadali „príliš jednoduché“, priehľadné až infantilné......

Členenie

Manuál obsahuje v zásade “klasické“ kapitoly, ktoré len málokedy chýbajú v príručkách popisujúcich potápanie s kyslíkom obohatenými zmesami:

Kapitola 1: Úvod

Kapitola 2: Tlaky

Kapitola 3: Fyziologické účinky

Kapitola 4: Plánovanie ponoru s použitím tabuliek

Kapitola 5: Základy Nitroxu

Kapitola 6: Riadenie dusíkových expozícií

Kapitola 7: Riadenie kyslíkových expozícií

Kapitola 8: Potápačské počítače

Kapitola 9: Získanie plynu

Kapitola 10: Ako ďalej

 

Okrem Predslovu pochopiteľne nechýbajú ani Prílohy.

Každá kapitola začína celostranovou ilustratívnou fotografiou, nadpisom a obsahovou kostrou v bodoch. Záver každej kapitoly formou otázok otestuje čitateľa príručky. Na konci potom nájde čitateľ komplexný súbor otázok ku kurzu používania EANx.

 

Klasická fyzika

Zatiaľ čo v úvode je kúsok z histórie Nitroxu ako aj popisujú jeho plynových zložiek, popisujú nasledovné dve kapitoly manuálu vzťah hĺbky a tlaku a ich vzájomné konverzie. Nielen v tejto časti, ale v celej príručke sú jednotky aj spôsob výpočtov najskôr v metrickej a následne aj v imperiálnej sústave.

 

Kúsok fyziológie

Stručné popísanie kyslíka a jeho vlastností. Okrem kladnej úlohy pochopiteľne nechýbajú akútna aj pľúcna forma otravy

 

Tabuľky

Kapitola plánovania ponoru siaha aj k starším nástrojom, ktorým už v súčasnosti Tabuľky bezpochyby sú. Nechýba však rozbor Haldanových výskumov ani popis základných položiek dekompresnej terminológie (kompartment, polčas,.....). Autori sa potom cez US Navy dostávajú až k modernejším tabelárnym schémam plánovania a zápisu ponoru.

Nitrox

Kapitola 5 popisuje princíp Nitroxu, výhody aj nevýhody jeho používania. Na rozdiel od iných autorov, Inštruktori z TDI sa nebáli napísať, že k tomu aby sme tvrdili že: „Nitrox redukuje únavu po ponore“......, či „Nitrox zmenšuje účinky dusíkovej narkózy“...... jednoducho nejestvuje dostatok dôkazov k odbornému koncenzu.

 

Dusík a kyslík

Šiesta časť príručky je venovaná riadeniu dusíkových expozícií. Skvele popisuje koncept Ekvivalentnej vzduchovej hĺbky a prácu s kombinovanou TDI tabuľkou. Siedmou časťou nadväzujú autori na predchádzajúcu kapitolu, keď riešia riadenie kyslíkových expozícií. Okrem štandardnej NOAA tabuľky expozičných limitov O2 nechýbajú kalkulácie kyslíkovej dávky, určenie MOD – maximálnej operačnej hĺbky či ideálnej zmesi pre konkrétny ponor. Aj keď to nebýva zvykom, TDI zaradilo už na tento stupeň výcviku výpočty kumulatívnej expozície CNS a jej sledovanie.

 

Nitroxové počítače

TDI/SDI/ERDI je známa dôsledným používaním počítačov v potápačskej praxi. Uvedený text prekvapujúco podrobne rozoberá ich štandardné funkcie aj jednotlivé pracovné režimy. V druhej polovici popisuje úkony, ktoré musí potápač v súvislosti s potápaním s Nitroxom vykonať.

 

Produkcia plynu

Časť venovaná výrobe Nitroxu, popisuje jednoduché aj priemyselné spôsoby. Zaoberá sa tiež „kyslíkovou čistotou“ ale aj postupu pri preberaní EANx. Dôležitý úkon, ktorým je analýza plynu sa autorom zmestil práve do tejto časti.

 

Rozšírenie schopností

Posledná kapitola už len popisuje pokročilé kurzy technického potápania TDI.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (8):