TDI Extended Range and Trimix (Manuál k základnému kurzu potápania s trimixovými zmesami)

nové (nepoužité)

Čierno-biela príručka agentúry TDISDI je vyhotovená v nám netradičnom formáte US letter a obsahuje 133 strán. Za autora tejto príručky môžeme považovať celý kolektív inštruktorov z tréningovej sekcie tejto renomovanej certifikačnej agentúry. Pod slovenský preklad sa podpísal Robert Korim, z Regionálneho zastúpenia TDI pre oblasť krajín východnej Európy.

Viac detailov

27,00 € S DPH

Detaily

Klady učebnice, alebo „páčilo sa nám“

Namiesto vymenovania kladov príručky, nám dovoľte zopár citátov:

  •          Skvelý pilot je ten, ktorí používa svoj skvelý úsudok tak, aby sa vyhol situáciám, ktoré by vyžadovali jeho skvelé zručnosti.
  •          Skutočný potápač je schopný sa adaptovať na rôzne podmienky. Môžeme sa zaručiť, že ak budeš cestovať do niektorej exotickej destinácie, v ktorej bude stáť kyslíkový zásobník 250 Eur, prídeš pomerne rýchlo na to, ktorý dekompresný mix bude maximalizovať tvoj tolerovateľný dekompresný čas!!
  •          Buď obozretný na Internete a diskusných fórach. Aj keď môžu byť miestom cenných informácií, môžu byť tiež hojnosťou nebezpečných nápadov!
  •          NESTAŇ sa dekompresným štatistikom, keď je fáza ponoru na dne úspešnou len preto aby si sa zmietal v priebehu jeho plytkej časti!

Zápory učebnice, alebo „odpúšťame im“

  •          Podľa nášho názoru mohli autori príručky doplniť proces prípravu plánu ponoru aj o dekompresný software, ktorý je v dnešných časoch už ľahko  dostupný a aj široko používaný. Tento spôsob definovania výstupového režimu použili až v nasledujúcom manuáli ku kurzu Advanced Trimix.

 

Členenie

Manuál má v celku netradičné členenie. Okrem obligátneho úvodu a záveru, obsahuje v podstate už 4 “klasické“ kapitoly (Fyzika + Fyziológia + Plánovanie + Výstroj). Ale novinkou je až trojitá sada Príloh (A +B+ C). Dielo je trocha zvláštne pojaté ako učebnica hlbokého potápania so vzduchom, ku ktorému je pridaná doplnková piata – Trimixová kapitola.

 

Úvod

Kapitola 1: Fyzika a fyziológia

Kapitola 2: Dusíková narkóza a otrava kyslíkom

Kapitola 3: Plánovanie a potápačské tabuľky

Kapitola 4: Zváženie výstroja

Kapitola 5: Trimix - základné postupy

Epilóg

Prílohy A

Prílohy B

Prílohy C

 

Každá kapitola začína celostranovou ilustratívnou fotografiou, nadpisom a obsahovou kostrou v bodoch. Zvláštnosťou je absencia testov formou otázok v závere každej kapitoly. Namiesto toho, sú čitateľovi v závere prvej časti učebnice kladené len 4 „základné“ otázky, na ktoré by si mal byť schopný odpovedať.

Úvod

Výstižným aj vtipným spôsobom popisuje, čo je vlastne hlboké potápanie mimo limity bežného (rekreačného) chápania tejto aktivity. Porovnáva ho s lietaním aj vymedzuje pojem dobrodruha, objaviteľa či nováčika. Vysvetľuje TDI chápanie kurzu Extended Range aj dôvod, prečo je učebnica rozdelená na dve časti.

Fyzika a fyziológia

Z fyziky – nič nové pod slnkom. Tlaky a zákony o plynoch. Ak berieme do úvahy nadväznosť na predchádzajúce kurzy (Advanced Nitrox a Deco Proceduress), ide sa ďalej len vo fyziológii, kde sa popis DCS neobmedzuje na Typ I. a II., ale pokračuje sa aj typmi III. (poškodenie vestibulárneho aparátu) a IV. (dysbarická osteonekróza).

Dusíková narkóza a otrava kyslíkom

Veľmi realistické myšlienky súvisiace s dusíkovou narkózou. Autori sa venujú synergickému efektu spoločných účinkov dusíka a CO2. Veľmi správne poukazujú na všeobecne rozšírený ale celkom nesprávny mýtus, ktorý je živený najmä inštruktormi základných kurzov potápania, že pri uchopení potápača dusíkovkou – stačí len jednoducho vystúpať pár metrov vyššie a jej účinky sa akoby šibnutím čarovného prútika okamžite rozplynú....

Plánovanie a potápačské tabuľky

3. kapitola až na 20-tich stranách veľmi realisticky popisuje vznik aj odlišnosti bežne používaných potápačských dekompresných tabuliek. Moderným spôsobom je tiež pojaté vysvetlenie hlbokých zastávok. Záver kapitoly analyzuje a na konkrétnych príkladoch popisuje proces plánovania hlbokého ponoru so stlačeným vzduchom s akcelerovanou dekompresiou na kyslíkom obohatených zmesiach.

 

Zváženie výstroja

Skvelá kapitola! Vtipne komentuje rôzne diskusné fóra, ktoré sa zaoberajú jednotlivými konfiguráciami a spôsobmi používania pokročilého potápačského výstroja. Analyzuje vplyvy jednotlivých skupín potápačov a vymenúva najčastejšie paradoxy, či vzájomne protichodné teórie, ktoré si osobujú právo na „jedinú pravú“ cestu konfigurácie výstroja.

Okrem základných položiek (fľaše, regulátory, krídla, meracie prístroje...) sa autori venovali napríklad aj bójam a ďalším doplnkom.

Trimix – základné postupy

V tejto časti sa pochopiteľne popisuje dôvod používania hélia, ale súčasne sa konštatuje, že dýchanie Trimixu, nie je „jednoduchšie“ ako dýchanie vzduchu či Nitroxu. Pridaním hélia do zmesi, sa len pridáva ďalšia úroveň zložitosti. Kapitola rozoberá spôsob určenia správneho množstva hélia ako aj fyziologické obavy z jeho podielu v dýchanej zmesi.

Epilóg

Záver knihy má zvláštnu podobu. Je súhrnom otázok typu: „Čo ak........“. Autori v nej podsúvajú potápačom rôzne scenáre situácií, ktoré môžu ponor značne skomplikovať

 

Prílohy

Prvá časť príloh ( A ) sumarizuje najdôležitejšie fyzikálne vzorce a ďalšie matematické výpočty súvisiace s potápaním so zmesami plynov.

 

Druhá časť príloh ( B ) zobrazuje tabuľky:

-          U.S. NAVY Air Decompression Table

-          Buhlmann Air Decompression Table

-          NOAA Tables

-          Trimixové potápačské tabuľky

Posledné menované tabuľky sa vzťahujú pre TMx 18/30. Vytvorené boli s pomocou počítačového softwaru Abyss, za presne zadefinovaných podmienok. Učebnica popisuje nielen spôsob ich používania, ale tiež uvádza niekoľko skvelých príkladov.

 

Posledná časť príloh ( C ) je skvelým príkladom toho, že aj zložité fyziologické procesy v našom tele, ku ktorým dochádza v hyperbarickom prostredí sa dajú vysvetliť zrozumiteľným spôsobom. Na 12 stranách je rozobratá fyziológia dýchania, kyslíková otrava, vznik a priebeh kyslíkových kŕčov pri akútnej otrave ako aj zmeny na pľúcach pri chronickej otrave kyslíkom. Na rozdiel od iných učebných textov je v prílohe podrobne vysvetlená aj prvá pomoc a spôsob, akým by mali potápači reagovať v prípade akútnej otravy kyslíkom.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (8):