TDI Advanced Nitrox (Manuál k pokročilému kurzu potápania s nitroxovými zmesami) Zväčšiť

TDI Advanced Nitrox (Manuál k pokročilému kurzu potápania s nitroxovými zmesami)

nové (nepoužité)

Ďalším manuálom 5-dielnej série príručiek certifikačnej agentúry TDI/SDI, týkajúcich sa potápania s umelými zmesami plynov je Pokročilé potápanie s Nitroxom. Kolektív autorov z tréningovej sekcie tejto renomovanej agentúry viedol Brian Carney. Slovenský preklad realizoval Robert Korim, z Regionálneho zastúpenia TDI pre oblasť krajín východnej Európy.

Viac detailov

27,00 € S DPH

Detaily

Klady učebnice, alebo „páčilo sa nám“
• Dôraz je kladený na základné zručnosti, kam autori zaradili pohyb aj dýchanie. Špeciálne dýchanie je rozpísané perfektným spôsobom.
• Rozumným spôsobom je poňatý pomer medzi množstvom a podrobnosťou popisu akútnej a pľúcnej otravy kyslíkom.
• Autori prezentujú pomerne moderné názory na narkotické účinky kyslíka, či na podstatu pojmu „kyslíkovej čistoty“.

Zápory učebnice, alebo „odpúšťame im“
• Vzhľadom na skutočnosť, že úroveň Advanced Nitrox sa považuje za prvý „ozajstný“ stupeň technického potápania (na rozdiel od rekreačného Nitroxu), očakávali by sme kapitolu venujúcu sa výberu a konfigurácii výstroja. (Poznámka prekladateľa: tá príde neskôr v kurze Decompression Procedures)
• Trocha nám chýbali v celej učebnici stage fľaše, aj napriek tomu že svetové agentúry vnímajú kurz Advanced Nitrox prísne bezdekompresne. Ale to asi súvisí s predchádzajúcim bodom nášho výpočtu chýb.  
• Celý manuál má len 95 strán a tak členenie na až 11 kapitol znamená, že sa viaceré podľa nás prikrátke kapitoly skladajú len z niekoľkých stránok.

Členenie

Pri celkovom počte 98 strán sa manuál skladá až z 11-tich kapitol, čo značí že ide o kratšie učebné texty. Úvod je vtesnaný do 1. kapitoly a nechýbajú ani obligátne Prílohy.

Kapitola 1: Úvod do Nitroxu pre pokročilých
Kapitola 2: Základy technického potápania
Kapitola 3: Potápačská fyzika a zákony o plynoch
Kapitola 4: Fyziológia a plyny
Kapitola 5: Výpočty
Kapitola 6: Výstroj
Kapitola 7: Použitie Nitroxu
Kapitola 8: Plánovanie ponoru
Kapitola 9: Potápačský protokol
Kapitola 10: Postupy miešania plynov
Kapitola 11: Ako ďalej

Kapitoly začínajú celostranovou ilustratívnou fotografiou, nadpisom a obsahovou kostrou v bodoch. Záver každej kapitoly otestuje čitateľa príručky formou otázok.

Úvod a základy technického potápania

Prvé dve kapitoly učebnice vyhraňujú používanie úplného rozsahu nitroxových zmesí až do 100% kyslíka voči bežnému chápaniu rekreačného potápania. Vymedzenie je nielen zo strany výstroja ale najmä z pohľadu rozdielnemu spôsobu myslenia a prístupu v technickom potápaní. Veľký priestor je venovaný základným potápačským zručnostiam = vylepšovanu techniky plávania a dýchaniu.

Potápačská fyzika a zákony o plynoch

Kratučká, len 3-stranová kapitolka pomenúva zákony, ktorých znalosť je pre potápačov žiadúca. Namiesto obligátnych výpočtov sa v samom závere odvoláva na 5. Kapitolu.

Fyziológia a plyny

V kapitole z fyziológie pochopiteľne nemohli chýbať témy hypoxie aj kyslíkové otravy. Skvelým spôsobom je popísaná téma pľúcnych kyslíkových expozícií. Nechýbajú NOAA tabuľky a prekvapujúco aj otravy CO2 a CO.

Výpočty

Texty tejto kapitoly sa vracajú k potápačskej fyzike a zákonov o plynoch.

Výstroj

Aj keď v tejto časti celkom absentuje rozbor výberu a konfigurácii výstroja, autori sa skvelým spôsobom zhostili výkladu problematiky kyslíkovej čistoty.

Použitie Nitroxu

Aj keď názov kapitoly trocha zavádza, táto časť sa venuje potápačským počítačom.

Plánovanie ponoru & Potápačský protokol

7. a 8. kapitola sa zaoberá plánovaním ponoru s pomocou softwaru. Slušne rozpitváva spotrebu, spôsoby jej sledovania a výpočtu potrebného množstva plynu na ponor. Nechýba ani viacero ďalších aspektov, ktoré je potrebné zahrnúť do plánov ponorov.

Postupy miešania plynov

Okrem „klasického“ výpočtu a popise metód získavania Nitroxu, ponúka manuál pre laika trochu nezrozumiteľné grafy a schémy plniacich staníc.

Ako ďalej

Posledná kapitola už len popisuje ďalšie pokročilé kurzy technického potápania TDI.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (8):