TDI Intro to Tech (Úvod do technického potápania – prehľad teórie, nástrojov a techník)

nové (nepoužité)

Čierno-biela príručka vyšla po prvýkrát v roku 2008. Posledná reedícia bola uskutočnená v roku 2012 a obsahuje 86 strán v nám netradičnom formáte US letter. Vedúcim autorského kolektívu je Frank Krzeszowski.

Viac detailov

24,00 € S DPH

Detaily

Členenie príručky

 

Úvod

Kapitola 1: Čo je technické potápanie

Kapitola 2: Výstroj pre technické potápanie

Kapitola 3: Plyny a ich manažment

Kapitola 4: Aktivity technického potápania

Kapitola 5: Nevyhnutné potápačské zručnosti

Kapitola 6: Čo ďalej?

Prílohy

 

Každá kapitola začína celostranovou ilustratívnou fotografiou, nadpisom a obsahovou kostrou v bodoch. Záver každej kapitoly formou otázok otestuje čitateľa príručky.

Čo je technické potápanie

Úvodná kapitola popisuje tri základné kategórie potápania: rekreačné, komerčné a vedecké. Jasne vymedzuje voľnočasové aktivity od profesných. Jadrom kapitoly je porovnanie technického a rekreačného potápania. Okrem histórie technického potápania sa spomínajú aj podobnosti s rekreačnou formou. V jej závere sa autor ešte zamýšľa nad možnou motiváciou adepta technických kurzov.

 

Výstroj pre technické potápanie

Táto časť manuálu sa venuje výlučne výstroju, jeho konfigurácii, výhodám aj slabinám. Podrobne vymedzuje odlišnosti, ktoré vyplývajú z povahy technického potápania v porovnaní s rekreačným. Autori popisujú dvojité zásobníky, prepojovacie mostíky ventilov aj prídavné dekompresné či postupové zásobníky. Venujú sa skladbe regulátorov, ich kvalite, charakteristike kompenzátorov vztlaku aj prístrojom. Nechýbajú úvahy nad termálnou ochranou potápača a celým radom užitočných doplnkov, ktoré potápač tohto zamerania potrebuje.

 

Plyny a ich manažment

Jednou z charakteristických odlišnosti technického potápania je časté používanie umelých zmesí plynov. Kapitola rozoberá vzduch ako tradičné médium aj jeho úlohu v technickom potápaní. Ďalej analyzuje Nitrox aj Trimix, ich prednosti aj slabiny. V stati o manažmente plynov, sú vysvetľované vzťahy hladinovej a aktuálnej spotreby plynov v hĺbke.

Aktivity technického potápania

Ďalšia časť príručky sa zaoberá niektorými prijatými postupmi v technickom potápaní. Autori sa venujú stupňovitej dekompresii, uzavretému prostrediu, potápaniu s prístrojmi SCR a CCR, sólovému potápaniu aj tréningu záložných postupov

Nevyhnutné potápačské zručnosti

5. kapitola manuálu sa venuje pomenovaniu tých najdôležitejších zručností, ktoré by mal technický potápač bezchybne zvládať. Neučí ich, skôr len v hrubých rysoch popisuje tak, aby si budúci adept technických kurzov potápania vedel predstaviť, čo ho po vstupu do nich čaká. Miesto dostali zručnosti s maskou, dýchacím regulátorom ale aj zvládanie vztlaku, poloha, vznášanie sa a efektívny pohyb.

Čo ďalej?

Posledná kapitola v hrubých rysoch popisuje ďalšie pokročilé kurzy v systéme TDI (Technical Diving International). Čitateľa nabáda na vytýčenie si vlastnej cesty, v rámci ktorej sa môže potápačsky vzdelávať a rozvíjať podľa svojich predstáv.

Prílohy

Príručka obsahuje tiež dva dodatky, venované základnému plánovaniu ponoru s použitím Potápačských tabuliek US Navy ako aj s pomocou počítačov.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (8):