TDI Cave diving

nové (nepoužité)

Manuálom agentúry TDI pre jaskynné potápanie je príručka s názvom TDI Diving in Overhead Environments. Je vyhotovená v netradičnom formáte US letter a obsahuje 164 strán. Vedúcim autorského kolektívu je Richard Dreher. Nás ale potešilo, že medzi prispievateľmi textov aj fotografií je aj Michal Piškula z Brna. O preklad do slovenského jazyka sa zaslúžili inštruktori Dušan Mikula a Robert Korim.

Viac detailov

27,00 € S DPH

Detaily

Členenie 

Kapitola 1: Čo je jaskynné potápanie?
Kapitola 2: Typy jaskýň
Kapitola 3: Verejné a súkromné lokality
Kapitola 4: Ochrana jaskýň
Kapitola 5: Analýza nehôd
Kapitola 6: Techniky jaskynného potápania
Kapitola 7: Obozretnosť a dynamika tímu 
Kapitola 8: Výstroj
Kapitola 9: Komunikácia
Kapitola 10: Vodiace šnúry
Kapitola 11: Komplexná navigácia
Kapitola 12: Postupy riešenia problémov
Kapitola 13: Plánovanie ponoru
Kapitola 14: Príprava na ponor
Kapitola 15: Debrífing

 

Kapitoly začínajú nadpisom a obsahovou kostrou v bodoch. Záver každej kapitoly otestuje čitateľa príručky formou otázok.

 

Čo je jaskynné potápanie?

Prvá kapitola definuje základné pojmy, akými sú jaskyňa a jaskynné potápanie. Dotýka sa motívov pre túto činnosť a jeho prínosu pre ľudstvo. Nechýba ani stručný prehľad histórie prenikania človeka do zaplavených podzemných priestorov. 

 

Typy jaskýň

Autori v texte popisujú niektoré možné typy podzemných priestorov naplnených vodou. Sú nimi napríklad: krasové jaskyne, sifóny, bane, ľadové jaskyne, modré diery, morské jaskyne, tunely v láve a koralové jaskyne. Súčasne sa venuje aj typom vstupov do jaskýň (vyvieračky, ponory, závrty, cenoty,.....) 

 

Verejné a súkromné lokality

Kapitola rozoberá rozdiely medzi verejne prístupnými lokalitami a jaskyňami v súkromnom vlastníctve. Spomína aj komerčne prevádzkované potápačské lokality aj tie na ktoré je potrebné výslovné povolenie.  

 

Ochrana jaskýň

Táto časť príručky, rozoberá ekologické aspekty potápania v jaskyniach a ďalších uzavretých priestoroch. Akcentuje najmä na realizáciu ponorov spôsobom, ktorý umožňuje maximálnu bezpečnosť zúčastnených osôb ale s minimálnym dopadom na prírodné prostredie. Pokiaľ sa čitateľ príručky už predtým nevenoval suchému jaskyniarstvu, oboznámi sa s novými výrazmi akými sú: Goethit, freatické útvary, fosílie, speleotémy a ďalšie...

 

Analýza nehôd

Akcentom analýzy je podľa autorov manuálu 5 základných súvislostí, či pravidiel bezpečného pohybu v zatopených priestoroch: VÝCVIK – ŠNÚRA – PLYNY – HĹBKA – VÝSTROJ.

 

Techniky jaskynného potápania

Asi neprekvapuje, že táto časť príručky rozoberá základné zručnosti technických potápačov a ide do fundamentálnej podstaty potápania. Postupne sa venuje: kontrole vztlaku, polohe a trimu potápačov, ich pohybu a dýchaniu. Časť tvoria aj fyzická a mentálna kontrola aktivít v zaplavenom prostredí baní a jaskýň.

 

Obozretnosť a dynamika tímu

Za názvom kapitoly sa skrýva predovšetkým schopnosť jedinca zhodnotiť svoje vlastné schopnosti, znalosti aj zručnosti. Rozoberaná je aj situačná obozretnosť, ktorá predstavuje informácie týkajúce sa budúcich udalostí. V časti o dynamike tímu, sú spomínané špecifické úlohy každého člena tímu, ktoré musí počas ponoru v jaskyni plniť. 

 

Výstroj

Podobná kapitola nechýba prakticky v žiadnom manuály technického potápania. Aj uvedená príručka analyzuje potrebnú konfiguráciu, početnosť aj redundanciu jednotlivých súčastí výstroja, ktorý je nevyhnutný pre bezpečnú realizáciu jaskynných ponorov.

 

Komunikácia

V 9. kapitole dostáva priestor komunikácia. Ide o prostriedky výmeny informácií svetlom, ručné signály, aj komunikácia hmatom či písaním. 

 

Vodiace šnúry

Pohyb v zaplavených jaskyniach nie je možný bez používania rôznych typov vodiacich šnúr. Autori rozoberajú rozdiely medzi permanentnými a dočasnými šnúrami. Venujú sa konštrukciám, rozumej výhodám a nevýhodám jednotlivých typov navijakov, cievkam, smerovým šípkam aj rozdielom medzi kvalitou samotných šnúr. Čitatelia príručky tu nájdu návody a typy na spôsoby uvoľňovania, vyväzovania a balenia šnúr. Nechýba ani etiketa jaskynného potápania.

 

Komplexná navigácia

Rieši skoky a premostenia, prepojenia v tvare „T“, prechodom aj okruhom. Cieľom autorov bolo najmä zdôrazniť komplexnú kombináciu rôznych navigačných prvkov. Uvádzajú konkrétne príklady jednoduchých aj zložitých prechodov a postupy, ktoré by mali potápači bezpodmienečne dodržať.

 

Postupy riešenia problémov

Kapitola popisuje postupy predvídania a predchádzanie problémom skôr, ako k nim dôjde. Popisuje rozpoznávanie aj zvládanie stresu vyplývajúce zo situácií akými sú: porucha svetla, strata viditeľnosti, poškodenie či strata masky, zamotanie sa, absencia alebo prerušenie vodiacej šnúry, separácia člena tímu. Rovnako aj problémy s dodávkou plynu akými bývajú strata či úplné vyčerpanie plynu. Okrajovo sa dotýka aj témam straty vztlaku jedinca či postihnutie dekompresnými problémami.

 

Plánovanie ponoru

Pomerne rozsiahla časť príručky, sa zaoberá plánovaním akcie potápania v jaskyni. Chronologicky postupuje od získavania informácií a stanovenia cieľov, cez definovanie profilu ponoru a požiadaviek na plyny a ďalší materiál, až po zloženie tímu, trasu a dosiahnutie miesta vstupu do jaskyne. 

 

Príprava na ponor

Text popisuje analýzu miesta ponoru a následný brífing. Pokračuje procesom ustrojovania sa a bezprostrednej kontroly výstroja.

 

Debrífing

Obsahovo do bodky spĺňa nadpis kapitoly, ktorým je vyhodnotenie akcie.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (8):