TDI Nitrox Gas Blender (Manuál ku kurzu miešania nitroxových zmesí)

nové (nepoužité)

Čierno-biely manuál certifikačnej agentúry TDI/SDI/ERDI/PFI je vyhotovená v nám netradičnom formáte US letter a obsahuje 73 strán. Kolektív autorov z tréningovej sekcie tejto renomovanej certifikačnej agentúry pri tvorbe príručky viedli Adrian Doubleday a Chester Morrison. O slovenský preklad sa zaslúžil Robert Korim, z Regionálneho zastúpenia TDI pre oblasť krajín východnej Európy.

Viac detailov

27,00 € S DPH

Detaily

Klady učebnice, alebo „páčilo sa nám“ 

  •        Autori učebnice si tentokrát vystačili s počtom 73 strán. Tento fakt odráža skutočnosť, že agentúra TDI rozdelila kurzy miešania do viacerých stupňov. Príručku, ktorú na tomto mieste hodnotíme venovali len miešaniu kyslíkovo-dusíkových zmesí plynov.
  •        Za jeden z najvýraznejších kladov príručky, považujeme vyvážené množstvo varovaní a návodov ako zachovať bezpečnosť miešania. Autori sa udržali na uzde, čoho výsledkom je absencia „morbídnych príkladov“ vznietenia kyslíkových zariadení. Súčasne však manuál ponúka racionálne a najmä v praxi použiteľné riešenia konštrukcií miešacích systémov. 
  •        Príručka má zdanlivo strohé ale pritom moderné grafické zalomenie. Recenzentom vyhovovala veľkosť, aj počet typov písma. Na rozdiel od iných manuálov agentúry, sa nesnaží odpútavať pozornosť čitateľa rôznymi „vedľajšími“, či doplnkovými informáciami, vtipmi či recesiou.

 

Zápory učebnice, alebo „odpúšťame im“ 

  •        Podľa nášho názoru mohli autori manuálne kalkulácie a tabelárne schémy príručky doplniť o elektronické spôsoby výpočtu kvantity potrebných plynných zložiek zmesí. Ale pripúšťame, že na rozdiel od roku 2012, keď došlo k posledným úpravám vydania, jestvuje v súčasnosti (2020 – poznámka autora) celý rad smartfónových aplikácií či ľahko dostupného softwaru. 
  •        Niektoré časti, predovšetkým kapitola venovaná matematike miešania až príliš preferuje imperiálny systém jednotiek. Aj keď sa autori snažia kombinovať respektíve prepočítavať do metrických veličín, občas sa menej skúsený čitateľ môže v týchto príkladoch výpočtov stratiť.

Členenie

Manuál obsahuje v zásade “klasické“ kapitoly, ktoré len málokedy chýbajú v príručkách popisujúcich miešanie umelých potápačských zmesí:

 

Kapitola 1: Úvod

Kapitola 2: Plyny v potápaní

Kapitola 3: Manipulácia s kyslíkom a konštrukcia zariadenia

Kapitola 4: Techniky plnenia

Kapitola 5: Matematika miešania

Kapitola 6: Kyslíková analýza

 

Okrem Predslovu pochopiteľne nechýba ani sekcia Príloh.

Každá kapitola začína nadpisom a obsahovou kostrou v bodoch. 

Záver kapitoly formou otázok otestuje čitateľa príručky.

 

Kapitola 1: Úvod

Začiatok príručky venuje podobne ako vo svojom manuály „TDI Nitrox“ priestor stručnému prehľadu histórie potápania s umelými zmesami. V ďalšom texte potom popisuje úlohu miešača plynov aj mieru jeho zodpovednosti v potápačských centrách.

 

Kapitola 2: Plyny v potápaní

Ako napovedá názov kapitoly, autori v nej popisujú charakteristiku, fyzikálne aj chemické vlastnosti plynov, používaných v potápaní na prípravu umelých zmesí.

 

Kapitola 3: Manipulácia s kyslíkom a konštrukcia zariadenia

Dôležitá časť príručky pomerne farbisto rozoberá nebezpečenstvá, s ktorými sa spája manipulácia s kyslíkom. Popisuje príčiny kyslíkového horenia aj súčasti technických zariadení miešania z hľadiska bezpečnosti. Zostavovatelia učebnice sa tiež zaoberajú „kyslíkovou čistotou“ komponentov systémov. Veľký dôraz je kladený na funkčnosť obmedzovačov prietoku a maximálne rýchlostí plnenia jednotlivých plynov. 

  

Kapitola 4: Techniky plnenia

Ďalšia časť je venovaná výrobe kyslíkovo-dusíkových zmesí. Stručne popisuje jednoduché (garážové) aj priemyselné spôsoby produkcie Nitroxu. Text vhodne dopĺňajú grafické schémy a ilustračné fotografie.

  

Kapitola 5: Matematika miešania 

Piata časť príručky sa obsahovo skladá z kalkulácií potrebných k stanoveniu pomerov jednotlivých zložiek plynov, na základe teórie parciálnych tlakov. Popisuje východiská z fyzikálnych zákonov a matematické výpočty, ktorým by mal vyškolený miešač plynov rozumieť a aj vedieť používať.

  

Kapitola 6: Kyslíková analýza

Agentúra TDI je známa dôrazom, aký kladie na potrebu analýzy zmesí v potápačskej praxi. Text kapitoly podrobne rozoberá typy a štandardné funkcie kyslíkových analyzátorov. Okrem úkonov analýzy, sa venuje aj starostlivosti o ne. V druhej polovici popisuje úkony, ktoré musí miešač v súvislosti so značením nitroxových fliaš a ich expedíciou z potápačského centra vykonať. 

  

Prílohy

Do príloh autori manuálu umiestnili súhrn použitých tabuliek, vzorcov, prepočtov jednotiek aj príkladu denníka plnenia.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (8):