SDI/TDI Sidemount Diver (Komplexný sprievodca potápaním s bočnými zásobníkmi) Zväčšiť

SDI/TDI Sidemount Diver (Komplexný sprievodca potápaním s bočnými zásobníkmi)

nové (nepoužité)

Polofarebná príručka z roku 2016, je vyhotovená v nám netradičnom formáte US letter a obsahuje 103 strán. Autormi sú skúsení Harry Averill a Pete Nawrocky. Okrem anglického originálu jestvuje aj viacero jazykových mutácií. Do slovenského jazyka manuál preložil Robert Korim, z Regionálneho zastúpenia SDI/TDI pre oblasť krajín východnej Európy.

Viac detailov

24,00 € S DPH

Detaily

Členenie príručky

Úvod

Kapitola 1: Sidemount potápanie - prehľad

Kapitola 2: Výstroj pre sidemount

Kapitola 3: Konfigurácia sidemount systému

Kapitola 4: Sidemount zručnosti a postupy

Kapitola 5: Ďalšie vzdelávanie

Každá kapitola začína celostranovou ilustratívnou fotografiou, nadpisom a obsahovou kostrou v bodoch. Jednotlivé tematické časti v rámci konkrétnej kapitoly obsahujú tiež zhrnutie v podobe „Kľúčových bodov“, opakujúcich najdôležitejšie myšlienky. Záver každej kapitoly formou otázok otestuje čitateľa príručky.

Úvod

Počiatočné stránky príručky naznačujú profil potápača, ktorému je popisovaný výcvikový program Sidemount vlastne určený. Poskytujú prehľad tém, ktorým sa manuál svojim obsahom venuje. V neposlednom rade aj stručný náčrt toho, akým spôsobom bude v kurze vedenom kvalifikovaným inštruktorom prebiehať kurz.

Sidemount potápanie – prehľad

Okrem pokusu o definíciu pojmu Sidemount Diver, sumarizuje kapitola históriu a vznik tohto spôsobu potápania. Veľký priestor je venovaný obhajobe predností tohto spôsobu potápania. Autori spomínajú tiež súvislosti medzi Sidemount a speleopotápaním, používaním bočných zásobníkov z plavidla, na odľahlých miestach, pre znevýhodnených potrápačov či otázkami vzťahu sidemount k podvodnej fotografii. Nevyhýbajú sa ani téme sólového potápania.

V kapitole však nechýba ani stručný výpočet a rozbor nevýhod spôsobu konfigurácie s bočným uchytením zásobníkov.

Výstroj pre sidemount

Pre zástancov sidemount potápania sú úvahy nad potrebou použitia jednotlivých súčastí a konfiguráciou jednotlivých typov a druhov výstroja nikdy nekončiacim príbehom. Preto niet divu, že kapitola určená pre popis a rozbor sidemount výstroja je pomerne obšírna. Rozoberá materiál a objem zásobníkov, typ regulátorov a manometrov.

Konfigurácia sidemount systému

Aj ďalšia kapitola príručky sa zaoberá výstrojom. Podrobne rozoberá umiestnenie vyvažovacích prostriedkov, množstvo a rozloženie záťaží, spôsob vedenia hadíc, orientáciu regulátorov, manometre ale aj množstvo zdanlivo menej významných doplnkov.

Sidemount zručnosti a postupy

Popis nácviku zručností potrebných pre zvládnutie sidemount spôsobu potápania sa vo 4. kapitole príručky koncentruje hlavne na manažment plynov, nasadzovanie zásobníkov, zdieľanie plynu aj prekonávanie zúžených priestorov. Pochopiteľne najviac priestoru je pritom venované spôsobu sledovania poklesu tlaku a následnému striedaniu využívania fliaš.

Ďalšie vzdelávanie

Posledná kapitola popisuje ďalšie pokročilé kurzy potápania v rámci SDI (Scuba Diving International) a TDI (Technical Diving International), ktoré súvisia so Sidemount spôsobom potápania a mohli by prípadne jeho zástancov v budúcnosti zaujímať.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (10):