FRTI Oxygen Administration (Podávanie kyslíka pri potápačských nehodách)

nové (nepoužité)

Plnofarebná príručka z roku 2018, je vyhotovená vo formáte US letter a obsahuje 36 strán. Jej zhotoviteľom je kolektív autorov výcvikovej organizácie First Response Training International, do ktorej okrem spomínanej agentúry patria tiež SDI, TDI a ERDI. Do slovenského jazyka manuál preložil Robert Korim, z Regionálneho zastúpenia SDI/TDI/ERDI pre oblasť krajín východnej Európy.

Viac detailov

20,00 € S DPH

Detaily

Členenie príručky

 

Kapitola 1: Kyslík na dýchanie

Kapitola 2: Bezpečnosť

Kapitola 3: Prostriedky dodávky kyslíka

Kapitola 4: Zloženie systému a jeho použitie

Kapitola 5: Osobná ochrana

Každá kapitola začína nadpisom a obsahovou kostrou v bodoch, pričom protiľahlú stránku ilustruje celostránková farebná fotografia k téme. Najdôležitejšie myšlienky textu sú zvýraznené hrubým písmom v osobitných odsekoch. Záver každej kapitoly formou otázok otestuje nadobudnuté vedomosti čitateľa príručky.

 

Kapitola 1: Kyslík na dýchanie

Úvodná kapitola uvádza svojho čitateľa do medicínskych základov prvej pomoci riešení chorôb a incidentov v potápaní. Zdôrazňuje nezastupiteľnú úlohu kyslíka v prvej pomoci pri poškodeniach pľúc pretlakom aj dekompresnej choroby.

 

Kapitola 2: Bezpečnosť

Táto časť príručky popisuje je venovaná bezpečnosti z hľadiska manipulácie s kyslíkom, jeho skladovaní, prenášaní aj používaní. Na klasickom príklade trojuholníku horenia zdôrazňuje potrebu zamedzovania kontaktu kyslíka s teplom, olejmi a benzínom. 

 

Kapitola 3: Prostriedky dodávky kyslíka

Ďalšia kapitola manuálu, sa zaoberá základným hardwarom a príslušenstvom potrebným k podávaniu kyslíka. Popisuje zariadenia s kontinuálnou dodávkou plynu aj systémy na základe dopytu. Okrajovo sa dotýka aj niektorých monitorovacích prostriedkov.

 

Kapitola 4: Zloženie systému a jeho použitie

Štvrtá kapitola, je jadrom príručky. Autori sa podrobne zaoberajú zručnostiam potrebným pre montáž zariadenia, jeho kontrolu a prípravu k efektívnemu použitiu.

 

Kapitola 5: Osobná ochrana

Rovnako ako pri všetkých núdzových stavoch, je aj v prípade podávania kyslíka prvoradou bezpečnosť. Záverečná kapitola nabáda laických záchranárom na používanie ochranných prostriedkov, ktoré v texte popisuje.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (10):