SDI/TDI Dry Suit Diver (Komplexný sprievodca potápaním so suchým oblekom)

nové (nepoužité)

Viac detailov

24,00 € S DPH

Detaily

Členenie príručky

 

Úvodom

Kapitola 1: Potápanie v suchom versus v mokrom obleku

Kapitola 2: Typy oblekov manžiet a ich výber

Kapitola 3: Podoblečenia a ich druhy

Kapitola 4: Nasadzovanie obleku

Kapitola 5: Pridávanie ďalšieho výstroja

Kapitola 6: Vyváženie a správna poloha

Kapitola 7: Potápanie v suchom obleku

Kapitola 8: Núdzové postupy

Kapitola 9: Starostlivosť o oblek jeho príslušenstvo

Kapitola 10: Rozšírenie tvojich potápačských zručností a znalostí

Každá kapitola začína nadpisom a obsahovou kostrou v bodoch. Najdôležitejšie myšlienky textu sú zvýraznené hrubým písmom v osobitných odsekoch. Záver každej kapitoly formou otázok otestuje čitateľa príručky.

  

Úvod

Prvé stránky príručky popisujú motívy potápania v suchom obleku a čiastočne aj profil potápača, ktorému je výcvikový program vlastne určený. Poskytujú tematický prehľad, ktorým sa manuál svojim obsahom venuje aj stručný náčrt spôsobu, akým bude v kurze vedenom kvalifikovaným inštruktorom výcvik prebiehať.

 

Potápanie v suchom versus v mokrom obleku

Kapitola rozoberá význam termálnej ochrany pre potápača z hľadiska jeho komfortu aj bezpečnosti. Popisuje prírodné podmienky ponoru akými sú termoklína, prúdiaca voda a ich pôsobenie na ľudský organizmus. Ale okrem okolitej teploty vody sa dotýka aj ďalších parametrov ponoru akými sú hĺbka a čas.

Typy oblekov, manžiet a ich výber

Pomerne podrobným spôsobom sú na tomto mieste rozoberané jednotlivé druhy suchých potápačských oblekov z hľadiska použitého materiálu, strihu aj umiestnenia zipsov. Popisované sú rôzne typy tesniacich manžiet a napúšťacích/vypúšťacích ventilov. Rozoberané sú tiež náhľady na použitie doplnkov suchých oblekov kam patria: vrecká – rukavice – kukly – atď.

 

Podoblečenia a ich druhy

Ďalšia kapitola príručky sa zaoberá podoblečením suchých potápačských oblekov. Podrobne popisuje materiály používané na výrobu rôznych typov spodného oblečenia, ich strih aj princípy vrstvenia. Okrajovo sa dotýka aj vyhrievania suchých oblekov.

Nasadzovanie obleku

Štvrtá kapitola odráža praktickú stránku učebnice potápania v suchom obleku. V texte je popisovaný spôsob obliekania/vyzliekania obleku, používanie lubrikantov a púdru, uzatváranie/otváranie zipsu, ale aj kontrola stavu izolačného obleku.

Pridávanie ďalšieho výstroja

V tejto kapitole sa autori v súvislosti s prechodom k suchému potápačskému obleku zamýšľajú nad doplnením, respektíve výmenou niektorých súčastí jeho výstroja. Rieši najmä výber BCD, záťažový systém a konfiguráciu regulátora(ov).

 

Vyváženie a správna poloha

Pokiaľ čitateľ uvedených riadkov v duchu konštatoval, že prvých 5 kapitol v zásade kopíruje všeobecnú schému podobných učebníc, bude milo prekvapený obsahom nasledovných troch častí príručky (kapitoly 6, 7 a 8). Prvá z nich podrobne rieši správne určenie potrebného množstva záťaže. Jeho rozmiestnenie aj spôsoby odhadzovania v prípade nutnosti.

Potápanie v suchom obleku

Siedma kapitola je jadrom manuálu, keď popisuje spôsob potápania v suchom obleku s ťažiskom na spôsob ovládania vztlaku, správnu polohu tela a korektnú realizáciu zostupu/výstupu.

Núdzové postupy

Ako naznačuje podnadpis, rozoberá táto časť učebnice riešenie neštandardných situácií, ku ktorým môže dôjsť pri potápaní v suchom obleku. Spomeňme aspoň rýchly výstup, výstup v nesprávnej polohe, zaseknutý inflátor či zlyhanie vypúšťacieho ventilu.

Starostlivosť o oblek a jeho príslušenstvo

Text tejto časti manuálu popisuje starostlivosť o suchý potápačský oblek, kam zaraďujeme jeho oplachovanie, sušenie a balenie. Súčasne rozoberá tú časť menších opráv obleku, ktoré zvládne jeho majiteľ aj sám bez toho, aby oblek niesol do autorizovaného servisu.

Rozšírenie tvojich potápačských zručností a znalostí

Posledná kapitola popisuje ďalšie špecializované kurzy potápania v rámci SDI (Scuba Diving International) aj TDI (Technical Diving International), ktoré by mohli majiteľa suchého obleku v budúcnosti zaujímať.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (10):