FRTI Adult and Child Emergency Care Provider (Prvá pomoc pre deti a dospelých) Zväčšiť

FRTI Adult and Child Emergency Care Provider (Prvá pomoc pre deti a dospelých)

nové (nepoužité)

Plnofarebná príručka z roku 2019, je vyhotovená vo formáte US letter a obsahuje 84 strán. Jej zhotoviteľom je kolektív autorov výcvikovej organizácie First Response Training International, do ktorej okrem spomínanej agentúry patria tiež SDI, TDI a ERDI. Do slovenského jazyka manuál preložil Robert Korim, z Regionálneho zastúpenia SDI/TDI/ERDI pre oblasť krajín východnej Európy.

Viac detailov

20,00 € S DPH

Detaily

Členenie príručky

 

Kapitola 1: Krvný obeh a dýchanie

Kapitola 2: Kardiopulmonálna resuscitácia

Kapitola 3: Zručnosti

Kapitola 4: Dusenie

Kapitola 5: KPR/AED zručnosti

Kapitola 6: Úvod do prvej pomoci

Kapitola 7: Šesť základných „B“

Kapitola 8: Ďalšie obavy

Kapitola 9: Zručnosti

Každá kapitola začína nadpisom a obsahovou kostrou v bodoch, pričom protiľahlú stránku ilustruje celostránková farebná fotografia k téme. Najdôležitejšie myšlienky textu sú zvýraznené hrubým písmom v osobitných odsekoch. Záver každej kapitoly formou otázok otestuje čitateľa príručky.

 

Kapitola 1: Krvný obeh a dýchanie

Úvodná kapitola uvádza svojho čitateľa do základov anatómie ľudského tela, fungovaní dôležitých sústav a vysvetľuje nezastupiteľnú úlohu kyslíka. Venuje sa najmä problémom krvného obehu a dýchania.

 

Kapitola 2: Kardiopulmonálna resuscitácia

Táto časť príručky popisuje odporúčané kroky neodkladnej pomoci v prípadoch:

 •          Srdcovej príhody
 •          Topenia
 •          Dusenia
 •          Elektrického šoku
 •          Chorôb či traumy
 •          Ochorení dýchacích ciest

Dôraz je kladený aj na používanie osobných ochranných prostriedkov.

 

Kapitola 3: KPR/AED zručnosti

Tretia kapitola, je fundamentálnym jadrom manuálu. Autori sa podrobne zaoberajú zručnostiam potrebným pre úspešnú realizáciu umelého dýchania a kompresiám hrudníka.

 

Kapitola 4: Dusenie

Dusenie ako život ohrozujúci stav je v tejto časti textu rozoberaný z hľadiska príčin, príznakov aj prvej pomoci.

 

Kapitola 5: AED

Použitie automatického externého defribilátora, výrazne zvyšuje šance na prežitie postihnutého jedinca. Kapitola laickým záchranárom popisuje základy práce s týmto prístrojom.

 

Kapitola 6: Úvod do prvej pomoci

Táto časť učebnice rozoberá úkony a starostlivosť, ktoré by mal neprofesionálny záchranca vykonať v čase, pokiaľ je odborná pomoc na ceste.

 

Kapitola 7: Šesť základných „B“

Siedma, pomerne rozsiahla kapitola sa venuje postupom, ktoré učia laických záchrancov odpovedať na bežné poranenia. Za označením Šesť „B“ sa skrývajú anglické slová:

 •          „Breathing“ (Dýchanie)
 •          „Bleeding“ (Krvácanie)
 •          „Broken“ (Zlomeniny)
 •          „Burns“ (Popáleniny)
 •          „Bites“ (Bodnutia)
 •          „Blows“ (udretia)

Kapitola 8: Ďalšie obavy

Text rozoberá ďalšie zranenia a stavy, ktoré môžu byť človeku nebezpečné. Sú to:

 •          Podchladenie
 •          Prehriatie
 •          Poranenia chrbtice
 •          Poranenia elektrickým prúdom
 •          Otvorené rany hrudníku
 •          Bolesť v hrudi
 •          Šok
 •          Otravy
 •          Dehydratácia
 •          Bodnutia morskými živočíchmi
 •          Kŕče
 •          Alergické reakcie
 •          Mŕtvica
 •          Osobné ochranné prostriedky

 

Kapitola 9: Zručnosti

Záverečná kapitola sa venuje zručnostiam, akými sú zhodnotenia miesta udalosti, polohovaniu postihnutého a niektorým prostriedkom prvej pomoci.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (10):