ERDI Full Face Mask (Manuál potápania v celotvárovej maske)

nové (nepoužité)

Plnofarebná príručka z 2016, má 132 strán. Jej autormi sú Michael Glenn a Matthew W. Robinson. V posledných rokoch sme aj v potápaní svedkami globalizácie výcvikových agentúr. Prejavuje sa napríklad aj v podobe tlaku na svoje oblastné zastúpenia, ktoré vytvárajú jazykové mutácie pôvodných manuálov. Príručku preložil Robert Korim, zo zastúpenia SDI/TDI/ERDI pre oblasť krajín východnej Európy.

Viac detailov

27,00 € S DPH

Detaily

Členenie príručky

 

Kapitola 1: Úvod

Kapitola 2: História potápania v celotvárovej maske

Kapitola 3: Typy celotvárových masiek

Kapitola 4: Výber správnej celotvárovej masky

Kapitola 5: Potápanie s celotvárovou maskou

Kapitola 6: Komunikácia

Kapitola 7: Starostlivosť a údržba

Kapitola 8: Ďalšie vzdelávanie

Každá kapitola začína nadpisom a obsahovou kostrou v bodoch. Nechýba vkusná celostranová farebná fotografia. Niektoré, obyčajne ťažiskové myšlienky textu, sú zvýraznené odlišným, hrubým písmom v osobitných odsekoch. Záver každej kapitoly formou otázok otestuje čitateľa príručky. 

  

Úvod

Prvé stránky príručky popisujú motívy či príčiny potápania v celotvárovej maske, keď vymenúva hlavné výhody tejto súčasti výstroja. Text vymedzuje miesto celotvárových masiek v potápaní, najmä v oblasti služobného a zásahového potápania. 

 

Typy celotvárových masiek

Ďalšia časť pokračuje popisom dizajnu a základným konštrukčným prvkom celotvárových masiek. Podrobným spôsobom sú rozoberané jednotlivé druhy a typy masiek. Popisované sú rôzne typy oro-nasálnej časti, pripojenia dýchacej techniky, povrchových ventilov aj umiestnenia komunikácie. Druhá časť kapitoly sa venuje vlastnostiam konkrétnych výrobkov, respektíve najpoužívanejším, ba až legendárnym maskám.

Výber správnej celotvárovej masky

Štvrtá kapitola príručky poskytuje tímom zásahového a služobného potápania návod, ako si vybrať adekvátny typ celotvárovej masky, ktorá sa hodí pre ich typické ponory či spôsob práce. Okrem vlastností masiek, zohľadňuje aj rozpočet a ďalšie parametre.

 

Potápanie s celotvárovou maskou

Piata kapitola je fundamentom manuálu, keď popisuje spôsob potápania v celotvárovej maske. Venuje sa činnostiam pred vstupom do vody (nasadzovanie, kontrola funkčnosti, atd), ako aj konkrétnym zručnostiam súvisiacim s používaním masiek počas ponoru. Nechýba ani časť o núdzových postupoch (vylievanie zaplavenej masky, chyby regulátora, atď.).

Komunikácia

V tejto kapitole autori analyzujú spôsoby hlasovej komunikácie pod vodou, do ktorej zahŕňajú káblové aj bezdrôtové systémy. Rozoberané sú príčiny skresľovania aj straty signálu.

Starostlivosť a údržba

Text tejto časti manuálu popisuje starostlivosť o celotvárové masky z pohľadu koncového užívateľa. Vymedzuje jeho kompetencie a popisuje, pokiaľ až môže pokračovať necertifikovaný jedinec. Okrem rozoberania a čistenia menuje periodicitu odborných prehliadok aj uskladnenie techniky.

 

Ďalšie vzdelávanie

Posledná kapitola popisuje ďalšie špecializované kurzy potápania v rámci SDI (Scuba Diving International) aj TDI (Technical Diving International), ktoré by mohli užívateľa celotvárovej masky v budúcnosti zaujímať. Súčasne rozoberá tie výcvikové programy, ktoré by mohli zaujímať služobných potápačov rôznych zásahových útvarov.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (10):