SDI Deeper Sport Diving and Dive Computers (Hlboké potápanie s počítačom) Zväčšiť

SDI Deeper Sport Diving and Dive Computers (Hlboké potápanie s počítačom)

nové (nepoužité)

Čierno-biela príručka agentúry SDI pôvodne z roku 2001, bola naposledy revidovaná v roku 2013. V originálnej tlači v anglickom jazyku obsahuje 199 strán v nám netradičnom formáte 170x240 mm. Autorom je skúsený veterán potápačského priemyslu Steven M. Barsky. Do slovenského jazyka manuál preložil Robert Korim, z Regionálneho zastúpenia SDI/TDI pre oblasť krajín východnej Európy.

Viac detailov

20,40 € S DPH

Detaily

Členenie príručky

 

Úvodom

Kapitola 1- Do modrej hlbiny

Kapitola 2 - Ako hlboké potápanie vplýva na ľudské telo a myseľ

Kapitola 3 - Riziká hlbokého potápania

Kapitola 4 - Výstroj pre hlboké potápanie

Kapitola 5 - Výber a potápanie s potápačským počítačom

Kapitola 6 - Používanie potápačského počítača

Kapitola 7 - Plánovanie hlbokých ponorov

Kapitola 8 - Realizácia ponoru

Kapitola 9 - Núdzové postupy pri hlbokom potápaní

Kapitola 10 - Rozširovanie svojich schopností

Prílohy

Každá kapitola začína celostranovou ilustratívnou fotografiou. Záver každej kapitoly formou otázok otestuje čitateľa príručky.

 

Úvod

Počiatočné slovo patrí samotnému prezidentovi TDI/SDI Brianovi Carneymu. Vo svojom úvodníku sa zamýšľa nad motívmi potápania do hĺbok. Jasne vyzdvihuje pozitívnu úlohu potápačských počítačov, ktorú zohrávajú v prostredí potápania a jeho bezpečnosti.

 

Kapitola 1- Do modrej hlbiny

V kapitole sú vymedzené hĺbky typické pre rekreačné, technické aj komerčné potápanie. Rozoberaná je téma obsahu kurzu a jeho prínosu k rozvoju potápača, ktorý ho úspešne absolvuje.

 

Kapitola 2 - Ako hlboké potápanie vplýva na ľudské telo a myseľ

V rámci tejto kapitoly sú rozoberané účinky tlaku na ľudský organizmus. Analyzované sú najmä fyziologické témy akými sú: Dusíková narkóza, absorbcia dusíka, ale aj hypothermia, dehydratácia a fyzický či duševný stres.

 

Kapitola 3 - Riziká hlbokého potápania

Dusíková narkóza je spomínaná len ako jeden z nehodových faktorov v potápaní. Rozoberané sú spotreba plynu aj riziká nesprávneho spôsobu dýchania. Text tiež analyzuje príčiny vzniku dekompresnej choroby typov I. a II.

Kapitola 4 - Výstroj pre hlboké potápanie

Podrobná analýza všetkých súčastí výstroja určeného pre korektný spôsob realizácie hlbokého ponoru. Okrem dýchacej a meracej techniky, nesmú pochopiteľne chýbať ani vyvažovací systém a záťaže. Autor sa venuje aj doplnkom akými sú: svietidlá, navijaky, či signálne prostriedky

 

Kapitola 5 - Výber a potápanie s potápačským počítačom

Táto ťažisková kapitola podrobne rozoberá dôvody používania počítačov, spôsob ich práce, aj faktory, ktoré je potrebné zohľadňovať pri ich výbere. V častiach venovaných hardwaru popisuje ich súčasti a spôsoby obsluhy. Rozdeluje ich podľa funkcií a naznačuje obmedzenia. V teoretických statiach popisujúcich software, sa naopak venuje algoritmom ich výpočtov dekompresnému modelovaniu aj polčasom sýtenia.

 

Kapitola 6 - Používanie potápačského počítača

Kapitola je skvelým návodom k tomu, ako pripraviť počítač a nastavenie jeho parametrov pred ponorom. Ďalej sa pochopiteľne venuje obsluhe počítača samotnej realizácii ponoru s počítačom. Rozoberá jednotlivé scenáre očakávané aj neočakávané, ku ktorým môže pod vodou dôjsť. Nechýbajú ani témy potápania vo vysokých nadmorských výškach, či bez-odletový čas. Nasledujú rady ako s pomocou počítača vyhodnocovať ponor a plánovať ďalší.

 

Kapitola 7 - Plánovanie hlbokých ponorov

Ako napovedá názov kapitoly, text radí potápačovi ako si krok po kroku pripraviť kvalitný plán ponoru. Plán sa týka tak predvídateľných ako aj nepredvídateľných okolností. Plyny – plavidlá – povrchový tím – posúdenie podmienok na mieste – a ďalšie.

 

Kapitola 8 - Realizácia ponoru

Najskôr rozoberá prípravu a ustrojovanie sa. Ďalej sa venuje začiatku ponoru a rôznym variantom zostupu. Nasleduje sledovanie seba aj monitoring partnera. V ďalšej časti analyzuje rôzne spôsoby výstupu, bezpečnostnej či vynútenej zastávky.

 

Kapitola 9 - Núdzové postupy pri hlbokom potápaní

Text tejto časti príručky sa zaoberá neštandardným priebehom ponoru a núdzovým situáciám. Miesto dostali napríklad silná dusíková narkóza, rýchla spotreba dýchaného plynu či strata kontroly nad priebehom ponoru. Rozoberané sú aj témy separácie sa od partnera, strata navijaku alebo vodiaceho lana, výpadok funkčnosti potápačského počítača ale aj dekompresné problémy.

 

Kapitola 10 - Rozširovanie svojich schopností

Posledná kapitola naznačuje čitateľovi rôzne ďalšie možnosti pokračovania v jeho potápačskom vývoji a vzdelávaní. Rozoberá najmä špecializované výcvikové programy TDI/SDI, ktoré súvisia predovšetkým s hlbokým potápaním.

 

Glosár

V abecednom poradí rozoberá odborné výrazy, či zložitejšie vyjadrenia použité v príručke.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (8):