SDI Wreck, Boat and Drift Diving (Vrakové, prúdové a potápanie z člna)

nové (nepoužité)

Čierno-biela príručka agentúry SDI bola napísaná už v roku 2001. Odvtedy niekoľko razy prešla úpravou. Anglický originál je vyhotovený v netradičnom formáte 170x240 mm. Autorom je skúsený veterán potápačského priemyslu Steven M. Barsky.

Do slovenského jazyka príručku preložil Robert Korim, z oblastného zastúpenia TDI/SDI/ERDI pre Východnú Európu.

Viac detailov

20,40 € S DPH

Detaily

Členenie príručky

Úvodom

Kapitola 1Objavovanie vrakov a ostatné dobrodružstvá pri potápaní z plavidla

Kapitola 2  – Príprava na ponor z plavidla

Kapitola 3 – Potápanie z odlišných typov plavidiel

Kapitola 4 Prúdové potápanie

Kapitola 5 – Hľadanie a skúmanie vrakov

Kapitola 6 – Riziká vrakového potápania

Kapitola 7 – Výstroj pre vrakové potápanie

Kapitola 8 – Plánovanie vrakového ponoru

Kapitola 9 – Realizácia vrakového ponoru

Kapitola 10 - Rozširovanie svojich schopností

Prílohy

 

Každá kapitola začína celostranovou ilustratívnou fotografiou. Jej záver formou otázok otestuje čitateľa príručky. 

 

Úvod

Počiatočné slovo patrí zakladateľovi TDI/SDI Brettovi Gilliamovi. Vo svojom úvodníku sa zamýšľa nad motívmi vrakového potápania. Dotýka sa aj témy umelo potopených vrakov. V závere úvodníka označuje spomína potápanie z plavidla, ktoré je často jediným prostriedkom ako sa k vzdialeným vrakom na otvorenom mori dostať.

 

Kapitola 1- Objavovanie vrakov a ostatné dobrodružstvá pri potápaní z plavidla

Úvodná kapitola manuálu informuje čitateľa príručky o obsahovej štruktúre diela. Upozorňuje na skutočnosť, že drvivá väčšina vrakových a prúdových ponorov sa realizuje z plavidla. Vysvetľuje tiež rozdiel medzi obhliadkou plavidla a pokročilou formou vrakového potápania spojenou s jeho penetráciou.

  

Kapitola 2 - Príprava na ponor z plavidla

Autor podrobuje analýzou všetky dôležité súčasti doplnkovej výbavy plavidla, ktoré je určené pre potápanie. Popisuje bóje, laná, zástavy a záchranné prístroje. Venuje sa aj ďalším nevyhnutným doplnkom akými sú: signálne aj komunikačné prostriedky, rebríky, boxy aj stojany na fľaše.

V ďalšej časti potom popisuje prípravu na nalodenie sa a vypočítava položky, ktoré by si mal potápač priniesť na loď so sebou

  

Kapitola 3 – Potápanie z odlišných typov plavidiel

V časti venovanej potápačským zručnostiam sú rozoberané odlišnosti spôsobov potápania z malého nafukovacieho člna, väčších laminátových či duralových člnov a nakoniec aj z veľkých plavidiel. Rozoberané sú používané varianty vstupov a výstupov z vody, spôsoby umiestňovania a používania pomocných lán, bóji a ďalších pomôcok. Záver kapitoly je venovaný riešeniam zložitých situácií.

  

Kapitola 4 – Prúdové potápanie

Jedna z ťažiskových kapitol učebnice popisuje rôzne techniky potápania v prúde. Analyzuje spôsoby plávania, orientovania sa aj sledovania divemastera. Opäť – záver patrí neočakávaným situáciám prúdového potápania.

  

Kapitola 5 – Hľadanie a skúmanie vrakov

Ako napovedá názov, ide o rozbor spôsobov hľadania vrakov. Venuje sa práci s literatúrou, ale aj návštevám múzeí a spracúvaniu svedeckých výpovedí či iných zainteresovaných osôb. Neobchádza ani právne aspekty príslušnosti vrakov.

  

Kapitola 6 – Riziká vrakového potápania

Obsahom tejto časti sú témy zamotania sa, poranenia spôsobené ostrými hranami, kontakt s výbušným materiálom, ale aj riziká spojené s penetráciou do útrob vrakov.

  

Kapitola 7 – Výstroj pre vrakové potápanie

Text rozdeľuje a popisuje výstroj, ktorý je potrebný pre lokalizáciu vraku ako aj osobný výstroj, nevyhnutný pre samotný ponor. Podnadpismi kapitoly sú: mapy, magnetometer, side-scan sonar, fathometer a detektory kovov. Časť venovaná osobnému výstroju, je štandardným popisom materiálu a techniky určenej pre bezpečnú realizáciu náročnejších foriem potápania. Záložné systémy dýchacej a meracej techniky, rezacie nástroje, svetlá, navijaky, bóje.

 

Kapitola 8 – Plánovanie vrakového ponoru

Osma kapitola naznačuje čitateľovi, ktoré položky je potrebné skúmať a brať v úvahu, pri skladaní dobrého plánu ponoru na vraku. Zohľadňuje sa pritom typ a rozloženie vraku, výstroj, personálne zastúpenie, ciele ako aj ďalšie dôležité faktory. Ďalej počasie a vonkajšie podmienky ponoru. Opäť nechýba časť venovaná núdzovým postupom.

 

Kapitola 9 – Realizácia vrakového ponoru 

Časť venovaná uskutočňovaniu aktivitám na vrakoch, je členená na jednotlivé segmenty ponoru, ktorými sú zostup – obhliadka – výstup. Najdôležitejšou fázou je pri tom bezpečný výstup, ktorý je popisovaný v podmienkach s asistenciou pomôcok a referencií, či bez nich.

  

Kapitola 10 - Rozširovanie svojich schopností

Posledná kapitola naznačuje čitateľovi rôzne ďalšie možnosti pokračovania v jeho potápačskom vývoji a vzdelávaní. Rozoberá najmä špecializované výcvikové programy TDI/SDI, ktoré súvisia predovšetkým s potápaním na voľnej vode. Zaraďujeme sem najmä „Nitrox“, „Pokročilé vrakové potápanie“, „Polouzatvorené dýchacie systémy“, „Dekompresné potápanie“ „Potápanie so zmesou Trimix“....

 

Glosár

Anglická verzia príručky rozoberá v abecednom poradí odborné výrazy, či zložitejšie vyjadrenia použité v príručke.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (8):