DPV V REKREAČNOM POTÁPANÍ

nové (nepoužité)

Užívateľská príručka potápania s podvodným skútrom

 

Táto plnofarebná príručka je vyhotovená v nám tradičnom formáte A4 a obsahuje 90 strán. Jej autorom je Robert Korim z vydavateľstva ARONNAX. Obsah knihy je koncipovaný ako podporný študijný materiál pre špecializované kurzy potápania. Každá kapitola začína nadpisom a obsahovou kostrou v bodoch. Nechýba ilustratívna celostranová fotografia.

Viac detailov

30,00 € S DPH

Detaily

Kniha popisuje, rozoberá a vysvetľuje teóriu i prax potápania s DPV. Tomuto nadštandardnému doplnku potápačského výstroja sa venuje z hľadiska jeho prípravy a plánovania ponoru, ako aj vlastného použitia pod vodou. Dôraz je pritom kladený predovšetkým na bezpečnosť, predvídanie aj partnerskú súhru. V kapitole o ošetrovaní a údržbe DPV je rozoberaná starostlivosť o skúter po ponore aj po sezóne. Ako v každej podobnej učebnici potápania, aj táto príručka obsahuje špeciálnu časť venovanú riešeniu menej očakávaných situácií. Okrajovo aj výberu vhodného DPV.

 

Text nemá ambície pokryť celú problematiku používania podvodných skútrov v potápačstve. Nehľadaj v ňom preto návody na riešenia pokročilého plánovania ponorov expedičného charakteru. To už je oblasť takzvaného „technického potápania so skútrom“ (angl. Technical DPV), či inej formy extrémneho potápania. Zložité kalkulácie potrebného množstva plynov, výdrže batérií, používanie záložných DPV a ďalšie výpočty by výrazne prekračovali zameranie tejto príručky.

 

Jazda s pomocou podvodného skútra rozhodne nie je v bežných podmienkach typických pre rekreačné potápanie (teplota – prúd – viditeľnosť) žiadnou raketovou vedou. Dlhoročné skúsenosti autora s výcvikom v používaní skútrov, ako aj v ich prenajímaní, ho oprávňujú konštatovať, že DPV sa dá zvládnuť na uspokojivej úrovni v pomerne krátko čase. Prakticky všetky výhody DPV, ktoré sú súčasne aj motiváciou k ich používaniu, sa ale môžu obrátiť proti samotným užívateľom a aj sa stať potenciálne nebezpečnými. 

 

Vzhľadom na túto skutočnosť je už v úvode tejto príručky zdôraznené, že prvé jazdy so skútrom by sa mali uskutočniť pod odborným dohľadom kvalifikovaného Inštruktora. Alebo úplne najlepšie – absolvovať kurz „Potápania s DPV“.

 

 

Členenie príručky

 

Úvodom

Kapitola 1: Fenomén DPV

Kapitola 2: Prečo používať podvodné skútre

Kapitola 3: Anatómia podvodného skútra

Kapitola 4: Plánovanie ponoru

Kapitola 5: Príprava skútra na ponor

Kapitola 6: DPV vo vode

Kapitola 7: Jazda s pomocou DPV

Kapitola 8: Najčastejšie chyby

Kapitola 9: Partnerstvo pri použití DPV

Kapitola 10: Čo bude iné

Kapitola 11: Riešenia neštandardných situácií

Kapitola 12: Ošetrovanie a údržba DPV

Kapitola 13: Výber a kúpa DPV

Záverečné slovo

O autorovi

 

............................................................................................................................

 

Úvodom

Prvé stránky príručky popisujú motívy, problematiku a úskalia potápania s DPV.

 

Kapitola 1: Fenomén DPV

Čo je DPV 

Ohliadnutie sa za históriou

 

Kapitola 2: Prečo používať podvodné skútre

Dôvody používania DPV   

Rozdelenie skútrov podľa použitia  

Výhody potápania s podvodným skútrom 

Nevýhody používania DPV

 

Kapitola 3: Anatómia podvodného skútra

Typy konštrukcií DPV

Stavba a komponenty 

            Vrtuľa a dýza

Motor a elektronika

Batéria DPV

Ovládacie časti

Prístroje na monitorovanie ponoru

Doplnky podvodných skútrov

        

Kapitola 4: Plánovanie ponoru

Výber lokality

Profil ponoru a trasa

Bod otáčania

Spotreba plynu

Osoby a obsadenie

Pripravenosť na neštandardný priebeh   

            

Kapitola 5: Príprava skútra na ponor

Montáž doplnkov a úprava výstroja

Prehliadka funkčnosti 

Vstupy do vody

 

Kapitola 6: DPV vo vode

Pred-ponorová kontrola

Jazda po hladine

Zostup nadol

 

Kapitola 7: Jazda s pomocou DPV

Poloha tela

Riadenie vztlaku

Zmeny smeru

Vyhýbanie sa zamotaniu

Parkovanie DPV

Stúpanie ku hladine

Bezpečnostná zastávka

Výstupy z vody

 

Kapitola 8: Najčastejšie chyby

            Poloha a riadenie

Vztlakové problémy

Výstroj a doplnky

Časy – hĺbky – vzdialenosti

Odvaha a rýchlosť

 

Kapitola 9: Partnerstvo pri použití DPV

Partner

Rozdiely v hydrodynamike

Komunikácia

Kolízne situácie

Vedenie ponoru

 

Kapitola 10: Čo bude iné

Suchý oblek

Dusíková narkóza

V prúde

Únava, chlad a spotreba

Environmentálne hľadiská

Etiketa

 

Kapitola 11: Riešenia neštandardných situácií

Nedodržanie plánu ponoru

Zamotanie sa 

Strata partnera

Out-Of-Gas

Porucha spúšte

Zlyhanie skútra

Zaplavenie DPV

Tandemová jazda

 

Kapitola 12: Ošetrovanie a údržba DPV

Ošetrenie skútra po ponore

Nabíjanie batérie

Údržba po výjazde

Periodické kontroly stavu

Odborný servis a opravy

Starostlivosť o akumulátor

 

Kapitola 13: Výber a kúpa DPV

Hľadisko typológie potápača

Druh potápačských aktivít

Typ batérie

Skúter na mieru

Na čo ešte hľadieť

 

Záverečné slovo